Heda-savupiippu

Savuhormien rakenteesta on yksityiskohtaiset määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 (Rakenteellinen paloturvallisuus) ja ohjeessa E3. Korjaus ja/tai kunnostustoimenpiteissä on huomioitava myös yleiset määräykset, kokoel­ma A1.
Rakennus- ja palotarkastajilta saat tietoa rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista. Rakennesuunnittelijasi selvittää esim. miten teet savupiipun perustan. Hormin kokoon liittyvät suositukset saat ao. tulisijavalmistajalta. Ohjeillamme selvität täsmällisen Heda-elementtien määrän sekä muurauksen työvaiheet. Näin piippu on turvallinen, hormit ovat oikean kokoiset ja vetävät. Ei tule materiaalihukkaa, etkä maksa turhasta.

 

Asennusohjeet

Mallit

Heda-savupiippu
Heda-savupiippu
Avaa suurempi kuva

Info

Hormi

Ei ole ollenkaan yhdentekevää millainen hormi tulisijallasi on. Turvallisuuden lisäksi hormi vaikuttaa tulisijasi hyötysuhteeseen, polttopuun kulutukseen, toimintavarmuuteen, puhdistustarpeeseen jne. Oikein mitoitettu ja huolella asennettu Heda-hormi tulisijasi parina on toimiva kokonaisuus.

 

Hohkakiveä

Elementtien raaka-aine on vulkaanista hohkakiveä. Kivi syntyy tulivuoren purkauksen yhteydessä magman työntyessä laavavirtana maan uumenista. Tämä luonnonkivi kestää halkeilematta korkeat lämpötilat, savukaasujen syövyttävät vaikutukset sekä ankaran ilmastomme rapauttavat rasitukset.

 

Haponkestävä

Savukaasujen mahdollisesti sisältämillä hapoilla (happokastepiste) ei ole syövyttävää vaikutusta Hedaan.

 

Taloudellinen

Heda-savupiippu ei kuluta lämpöenergiaa. Elementtien eristävä rakenne ja materiaali estävät savukaasujen säteilylämmön johtumisen hormin seinämän lävitse. Näin tulisijan tuottama lämpö saadaan kokonaisuudessaan hyödyksi ja tulisijan hyötysuhde paranee. Hedaa ei tarvitse lämmittää.

 

Tiivis

Heda-savupiipussa ei ole ”läpimeneviä” saumoja. Elementtien ponttaus sekä itse savuhormissa, että piipun manttelissa takaa tiiviin hormin. Tiivis hormi vetää. Lisäksi Heda-hormin pyöreä muoto on eduksi hyvän välityskyvyn aikaansaamiseksi.

 

Turvallinen

Heda ei rapaudu kosteuden vaikutuksesta. Se kestää myös ankarat ilmastolliset olosuhteemme. Heda ei lämpölaajene eikä halkeile. Savukaasujen lämmönhukka on merkityksetön, joten tulisijan toimiessa normaalisti, ei höyrystymistä (vesikastepiste) tapahdu. Piippu pysyy kunnossa ja nokeentumattomana. Puhdas, tiivis ja eh­-jä hormi on turvallinen. Se vetää, eikä siinä synny nokipaloja.

 

Nopea ja helppo asentaa

Heda-elementti on moduulirakenteisena valmis pala sa-vupiippua ja siksi helppo asentaa. Et tarvitse irrallisia ”hormi- tai eristysputkia”. Asennukseen tarvitset vain Heda-hormiliimaa ja hiukan kätevyyttä. Toimituksen mu-kana seuraavat yksityiskohtaiset asennusohjeet.

Tekniset tiedot

Savuhormin suunnittelu ja mitoitus

Savuhormi suunnitellaan ja mitoitetaan siihen liitettävän tulisijan ja polttoaineen perusteella siten, että saavutetaan riittävä veto, paloturvallisuus, käyttöikä ja lujuus. Tulisijasta ja hormista muodostetaan toimiva kokonaisuus.

Hormiin liitettävään tulisijaan viety teho tai kahteen liitettäväksi sallittuun tulisijaan viety yhteisteho on enintään 60 kW ja palamiskaasujen lämpötila enintään 450 °C lyhytaikaisia ylityksiä lukuunottamatta. Savuhormi tehdään siten, että se on koko mitaltaan tarkastettavissa lukuunottamatta sen vähäisiä osia, kuten välipohjan kohtia, kapeita tulisijan ja hormin välisiä rakoja sekä lisäeristettyjä kohtia.

 

Suuluukuttomat tulisijat

Suuluukuttomissa tulisijoissa (avotakoissa) suuaukosta virtaava ylimääräinen ilma voi estää savuttamisen (ilman vaakanopeus väh. 0,25 m/s). Savuhormin on siis poistettava tulisijasta sekä savu että ylimääräinen ilma, minkä määrä on moninkertainen palamisilmaan verrattuna. Teoreettinen palamisilman määrä on 3,7 m3/puukilo. Ilmakerroin luukuttomissa tulisijoissa on 10-30 eli ilmaa kuluu 40-110 m3 puukiloa kohti (vertaa luukulliset tulisijat ilmakerroin 2-2,5). Savukaasujen keskimääräinen virtausnopeus hormissa on yleensä 2-3 m/s. Avotakan savuhormin pienin poikkipinta-ala on 300 cm2 (kiven hormi). Ohjeena on, että hormin poikkipinta-ala suuluukuttomissa tulisijoissa on noin 10 % suuaukon poikkipinta-alasta. Huom! Hormin poikkipinta-alan lisääminen ei aina käytännössä paranna hormin välityskykyä. Ylisuuressa hormissa kylmä ilma virtaa helposti alaspäin, mikä vähentää hormin kykyä johtaa ulos savua

 

 

 

Taloustulisijojen savuhormin koko

Kaikkiin tulisijoihin yleistettynä tulisijasta lähtevien kaasujen määrän on oltava pienempi tai enintään yhtä suuri kuin hormin välityskyky. Hedan pyöreä muoto ja eristävä rakenne on eduksi hyvän vedon ja välityskyvyn aikaansaamiseksi. Savukaasujen virtausnopeus on myös suurempi kuin neliön tai suorakaiteen muotoisissa hormeissa.

Hormin kokoon (halkaisija/poikkipinta-ala) samoin korkeuteen liittyvät suositukset saat kyseisen tulisijan valmistajalta. Ohessa ohjeellisia Heda hormisuosituksia yleisimmille taloustulisijoille. Suosittelemme Heda 200 hormia aina, kun siihen liittyy kaksi tulisijaa.

 

 

 

 

 

Heda-savupiipun perustus

Yleensä savupiipun perustus selvitetään aina rakennessuunnittelun yhteydessä. Heda-savupiippu perustetaan liikkumattomalle, palamattomalle, palonkestoajaltaan vähintään 60 minuutin perustalle siten, että piipusta tulee riittävän vakaa. Perustuksen on kestettävä sekä savupiipun painosta että muista kuormitustekijöistä aiheutuva rasitus ja se on suojattava roudan vaikutukselta. Perustuksen päälle tuleva rakenne suojataan tarkoituksen mukaisesti riittävällä kosteus- tai vesieristyksellä. Heda-savupiippu voidaan asentaa myös keddy-takan päältä lähtevänä (max 2.000 kg, yksihormisen Heda-savupiipun metripaino on noin 100 kg).

 

Nuohous

Keddy-takan päälle asennettu Heda-hormi puhdistetaan takan kautta. Samoin, jos tulisija liittyy hormiin alhaalta ja puhdistus onnistuu tulisijan nuohousluukusta käsin. Muissa tapauksissa hormiin asennetaan aina nuohouselementti.

 

 

 

Tulisijaliitokset

Liitoslävistykset Hedaan teet kätevästi rakennuspaikalla. Näin liitoksen koko on tulisijan vaatimuksen mukaan ja sijainti aina täsmälleen oikein. Liitosaukon voit tehdä porakoneella. Suurten liitosleikkausten työstö käy vaivattomasti kulmahiomakoneella. Tulisijojen metalliset liitinputket liikesaumataan (lämpölaajeneminen) jatiivistetään (ilmavuodot) palamattomalla mineraalivillalla.

 

 

Pintalämpötilat ja suojaetäisyydet

Rakennuksen sisäpuolella sijaitsevan savuhormin vapaan ulkopinnan lämpötila saa olla enintään +80 °C hormiin yhdistetyn tulisijan tai tulisijojen jatkuvalla maksimiteholla. Korkeampia hormin ulkopinnan lämpötiloja sallitaan vain saunan löylyhuoneessa. Palavatarvikkeiset rakennusosat sijoitetaan niin etäälle savuhormin pinnasta, ettei niiden lämpötila voi nousta yli +80 °C. Mikäli ei laskelmin tai muulla tavoin osoiteta, katsotaan, ettei palavatarvikkeisten rakennusosien lämpötila nouse yli +80 °C, kun ne sijoitetaan vähintään 50 mm etäisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Palavatarvikkeisen rakennusosan, kuten väli- tai yläpohjan, läpimenokohtaan asennetaan lisäksi 50 mm paksu kerros palamatonta, lämpöä eristävää rakennustarviketta, kuten mineraalivillaa, kevytsoraa, hiekkaa tms., joka tiiviisti liittyy hormin ulkopintaan ja joka tarvittaessa erotetaan kotelolla palavatarvikkeisesta eristeestä. Palavatarvikkeisen rakennusosan, kuten seinän ja savuhormin liittymäkohtaan asennetaan samoin 50 mm paksu kerros palamatonta lämpöeristävää rakennustarviketta, kuten mineraalivillaa. Vesikaton ruodelaudoituksen, lattialaudoituksen, seinäverhouksen välipohjan alapinnan tms. palavatarvikkeisen verhouksen reuna voidaan ulottaa savuhormin ulkokuoren ulkopintaan, mikäli laudoituksen tai verhouksen paksuus on enintään 30 mm. Samoin voidaan enintään 150 mm korkeat jalka- ja kattolistat asentaa savuhormin ulkokuoren ulkopintaan. Huomioi kuitenkin painuvissa rakenteissa liukumavara ja selvitä onko savupiipun ja kantavien rakenteiden väliin syytä jättää suurempi etäisyys kuin mitä vaadittava suojaetäisyys 50 mm on.

 

 

 

 

Yksihorminen Heda-savupiippu

Yksihormiseen Heda-savupiippuun voit liittää kaksi tulisijaa. Tämä on mahdollista, kun tulisijat käyttävät samaa polttoainetta ja ne sijaitsevat saman asunnon samassa kerroksessa. Lisäksi kumpikin tulisija varustetaan omalla sulkupellillä (savupellillä). Tulisijojen yhteenlaskettu teho voi olla niinkin korkea kuin 60 kW ja voit käyttää niitä joko yhtä aikaa tai erikseen. Ehdot: Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E3, Heda-savupiippujen tyyppihyväksyntäpäätös nro 67/2000.

 

Kaksi- tai useampi horminen Heda-savupiippu

Kun asuntoon tulee kolme tai neljä tulisijaa tarvitset silloin kaksihormisen Heda savupiipun. Sivulla alimpana olevassa ohjeellisessa piirustuksessa on kolme tulisijaa; keddy-takka, kiuas ja vesipata. Takan hormi on asennettu takan päältä lähtevänä ja toiseen perustasta lähtevään hormiin liittyvät kiuas ja vesipata.

piipun hormit asennetaan kiinni toisiinsa noin kymmenen millimetrin vahvuisella laastisaumalla (KS 50/50 rae 1,5mm). Samaan hormiin liitettyjä tulisijoja voidaan luonnollisesti käyttää joko yhtä aikaa, taikka sitten erikseen tarpeen mukaan.

 

heda detalji

 

 

Heda-savupiipun pään verhous

Piipun päähän asennetaan aina Heda-peitinelementti, ettei sadevesi ja lumi pääse savupiipun ilmakanaviin.

Vesikaton yläpuolisen osan voit viimeistellä rappauksella tai pinnoittaa sen kivilaatoin. Voit myös teettää alan yrityksessä peltiverhouksen vaikkapa ”sävy sävyyn” kattomateriaalin kanssa. Suosittelemme savupiipun kattamista pysyvällä sadesuojalla. Piipunhattu suojaa tulisijojen metalliosia turhalta korroosiolta estäen sadeveden ja lumen pääsyn hormiin. Piipunhattu parantaa myös hormin välityskykyä vaikeissa olosuhteissa. Huomioi, ettei piipunhattu ole nuohouksen este. Hattu voi olla saranoitu avattavaksi tai, että sen voi nostaa pois nuohouksen ajaksi.

 

 

 

Tekniset tiedot

Heda 200

 

 

Savuhormin halkaisija
Savuhormin poikkipinta-ala
Vakioelementti
- ulkomitat
- paino
Savukaasun lämpötila (max.)
Suojaetäisyys (min.)
Sauma

 

Nuohousselementti
- ulkomitat
- paino

 

Peitinelementti
Savupeltielementti
- ulkomitat
- paino
Heda-savupelti

200 mm
314 cm²

400 x 400 x 250 mm
25 kg
450 °C
50 mm
Heda-hormiliima400 x 400 x 300 mm
39 kg

 

Piipun pää katetaan Heda-peitinelementillä

400 x 400 x 300 mm
30 kg
Haponkestävä (HST) kaksiosainen liukupelti